หน้าแรก ประวัติ ประเภทรถไฟไทย รูปภาพ ข้อมูลรถไฟไทย

ประเภทรถไฟไทย


   รถจักรไอน้ำเริ่มมีบทบาทลดลง โดยมีรถจักรดีเซลเริ่มมาแทนที่ เนื่องจากสะดวกไม่ต้องมีระบบเติมน้ำ ถ่านหิน การทำงานง่ายขึ้น การบำรุงรักษาต่ำกว่ามาก ยกตัวอย่าง เช่น รถจักรดีเซล แค่ติดเครื่องยนต์ รอลมในระบบเต็มก็ใช้ได้แล้ว ในขณะที่รถไอน้ำต้องเติมถ่านหิน น้ำมันเตา ฟืน เติมน้ำ ต้มน้ำ หล่อลื่นข้อชัก ซึ่งยุ่งยากมากวิ่งไปเติมน้ำ เติมถ่านหินไป เช่น ระยะทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ต้องใช้เวลาเกือบ 30 ช.ม. แต่ถ้าเป็นรถดีเซลจะใช้เวลาวิ่งประมาณ 12 ช.ม.

รถจักรไอน้ำ รถจักรดีเซล

รถจักรไอน้ำ
    รถจักรไอน้ำมีหลักการทำงานเหมือนกันหมด คือ ใช้เชื้อเพลิงต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ แล้วไปดันลูกสูบขับล้ออีกที แต่รถจักรแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันที่กำลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของบอยเลอร์ พื้นที่รับความร้อน ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันของรถจักรไอน้ำ คือรถแต่ละรุ่นล้อจะไม่เหมือนกัน ทางผู้ผลิตจะกำหนดแบบล้อ (Wheel Arrangement) ว่าเป็นแบบไหน ซึ่งจะใช้งานต่างกัน เช่น รถโดยสาร รถสินค้าขนาดหนัก รถสายสั้นทั่วไป และทางยุโรปกับอเมริกา ก็จะใช้ความนิยมแตกต่างกัน ด้วยภูมิประเทศ น้ำหนักลากจูง ระยะทางที่รถต้องวิ่งตอนนี้จะบอกถึงรายละเอียดของการออกแบบรถจักรไอน้ำที่มีใช้งานอยู่เช่น Cab Forward , BigBoy , Mallet

รถจักรไอน้ำ 2-8-2 Mikado ต้นแบบเป็นญี่ปุ่นนิยมลากรถสินค้า
2 คือ ล้อนำมีไว้ทรงตัวขณะเข้าโค้ง รักษาระยะต่างๆ แต่ไม่ใช้ล้อกำลัง
8 คือ ล้อที่มีข้อชักรับกำลังจากลูกสูบ เป็นล้อขับซ้าย-ขวาข้างละ 4 ล้อ
2 ต่อหลัง เป็นล้อตามไม่มีชุดขับเอาไว้รับน้ำหนักและทรงตัวในทางโค้ง ข้างละ 1 ล้อ

รถจักรไอน้ำ 4-6-2 Pacific ใช้ลากรถโดยสาร
4 เป็นล้อนำข้างละ 2 ล้อ ,
6 มาจากข้างละ 3 ล้อ ที่มีตัวขับรับกำลัง,
2 มาจากล้อตาม ข้างละ 1 ล้อ

หัวรถจักรแบบ 4-6-0
4 คือ ล้อเล็กข้างหน้า 4 ล้อ
6 คือ ล้อถัดมาเป็นล้อใหญ่ 6 ล้อ
0 หมายถึงล้อหลังไม่มีล้อเล็ก

รถไฟเล็กวิคตอเรีย

รถไฟเล็กวิคตอเรีย เป็นรถไฟที่แล่นได้ขบวนแรกที่ชาวสยามรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรถไฟเล็กขบวนนี้
ควีนวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษได้ให้ราชทูตอังกฤษนำมา
ถวายเป็นราชบรรณาการแด่รัชกาลที่ 4เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2398 รถไฟขบวนนี้มีรางมาพร้อมนำมาติดตั้งแล่นให้ชาวสยามได้ชมกันจริง ๆ

รถไฟเล็กวิคตอเรีย

รถไฟสายแรกของเมืองไทย

รถไฟสายแรก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดการเดินรถไฟสายแรกของเมืองไทยจาก กรุงเทพ ถึง สมุทรปราการหรือ "รถไฟสายปากน้ำ" ที่ปากน้ำสมุทรปราการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436ทางรถไฟสายนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทเอกชน
เดนมาร์คเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2434
สังเกต ที่หัวรถจักรจะติดป้าย "ปากน้ำ" ไว้ด้วย

หัวรถจักรไอน้ำ ดู๊บส์

หัวรถจักรไอน้ำ ดู๊บส์ วางแบบล้อ2-4-0์เป็นหัวรถจักรที่ใช้ลากจูงขบวนรถไฟพระที่นั่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จ พระราชดำเนินในวัน"ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง"จากกรุงเทพ ถึง อยุธยาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 และใน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2439 รถจักรไอน้ำ ดู๊บส์ ได้ลากจูงขบวนรถไฟให้ประชาชนได้โดยสารเป็นครั้งแรก

รถจักรไอน้ำ ดู๊บส์

 


รถจักรดีเซล
   รถจักรดีเซล คือ รถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นกำลัง ์และมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับส่งหรือถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อ เพื่อขับเคลื่อนตัวเอง และลากจูงรถพ่วง
รถจักรดีเซลประกอบด้วย
1.โครงประธานและลำตัว ทำหน้าที่รับตัวเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ติดตั้งอยู่บนโครงพื้นซึ่งวางลงบนล้อโดยตรงหรือลงบนแคร่โบกี้ ภายใสแบ่งออกเป็นห้องขับตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทางข้างหน้าถนัดและห้อง เครื่องซึ่งมีเครื่องยนต์และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ตัวเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นเครื่องต้นกำลังจะติดตั้งอยู่บนรถที่ห้องเครื่อง
3. อุปกรณ์เครื่องถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ ซึ่งถ่ายทอดกำลังมาขับล้ออีกต่อหนึ่งด้วยระบบต่าง ๆ
ระบบถ่ายทอดกำลังที่มีใช้กันในรถจักรดีเซล
1. ระบบไฟฟ้า รถจักรที่ใช้วิธีการถ่ายทอดกำลังด้วยระบบไฟฟ้า เรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้า (diesel electric locomotive)มีเครื่องถ่ายทอดกำลังประกอบไปด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)และเครื่องยนต์ไฟฟ้าฉุดลากเพื่อการหมุนล้อ (traction motor) วิธีนี้ตัวเครื่องยนต์ดีเซลจะขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าป้อน
เข้าไปที่เครื่องยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะขับหมุนเพลาล้อกำลังของรถจักร เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่บนโครง ประธานรวมเป็นชุดเดียวกันภายในห้องเครื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสายนำกระแสไฟฟ้าผ่านไปที่แผงควบ
คุม ที่ห้องขับแล้วผ่านไปยังเครื่องยนต์ไฟฟ้า ฉุดลากติดตั้งอยู่บนแคร่ใต้โครงประธานซึ่งจะไปหมุนเพลาขับด้วยฟันเฟือง ให้เร็วหรือช้าสุดแต่กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยเข้าไป
2. ระบบไฮดรอลิก รถจักรที่ใช้เครื่องถ่ายทอดกำลังด้วยระบบของเหลว (ไฮดรอลิก)เรียกว่ารถจักรดีเซลไฮดรอลิก(diesel hydraulic locomotive)


รถจักรดีเซลรุ่นแรก

 

รถจักรดีเซลรุ่นแรกที่นำมาใช้ในเมืองไทย และเป็นประเทศแรกในเอเชียอาคเนย์ที่ได้นำรถจักรดีเซลมาใช้

 

 

ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 

หัวรถจักรดีเซลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน